Een probleem met acht schaakstukken

schaakbord waarbij alle velden zijn bestreken, helaas lopers van gelijke kleur De opgave (wie heeft dat nu weer verzonnen) luidt: "Hoe kan men de acht schaakstukken - koning, dame, toren (2x), loper (2x), paard (2x) - zodanig op een schaakbord zetten, dat zij zo veel mogelijk velden bestrijken."

Onder een bestreken veld wordt ook verstaan een veld waarop een schaakstuk staat dat door een ander schaakstuk 'gedekt' wordt. De ene loper bestrijkt de witte, de andere de zwarte velden.

Het is mogelijk 63 van de 64 velden te bestrijken, het maximum is net niet haalbaar. Er zijn 144 oplossingen, de symmetrische niet meegerekend.

Zouden lopers van gelijke kleur wel toegestaan zijn dan is er wel een opstelling mogelijk waarbij alle 64 velden worden bestreken. Een voorbeeld is hiernaast weergegeven. Let op de fraaie symmetrie.

In de volgende tabel staan de 144 oplossingen. In de eerste kolom staat het niet-bestreken veld (vanwege symmetrie alleen a1, b1, c1, d1, b2, c2, d2, c3, d3 en d4), in de volgende kolom de positie van de stukken (oplopend gesorteerd) terwijl in de derde kolom dezelfde oplossing staat, maar dan gespiegeld om de diagonaal a1-h8; dit laatste alleen voor zover het lege veld zich op die diagonaal bevindt.

Lege veld Positie stukken Positie stukken symmetrisch veld
Ta1 Kg7,De5,Ta1,Tb2,La8,Lf6,Pb6,Pf2 Kg7,De5,Ta1,Tb2,Lf6,Lh1,Pb6,Pf2
b1 Kb4,Df6,Te7,Th8,Lc3,Lc4,Pe2,Pe3
Lb1 Kb6,Dd4,Tg1,Th8,Lb1,Lc5,Pc1,Pg5
b1 Kd5,Dg2,Ta7,Th8,Lc4,Ld4,Pd3,Pe3
Db1 Kd7,Db1,Ta2,Th3,Ld4,Le6,Pf3,Pg6
Db1 Kd7,Db1,Ta3,Th2,Ld6,Le6,Pe8,Pf3
Db1 Ke7,Db1,Ta2,Tc4,Lf6,Lf7,Pf5,Pg5
b1 Kf2,Dd4,Ta7,Th8,Le3,Lf7,Pb4,Pd6
b1 Kf6,Dd4,Ta8,Th1,Lc6,Le5,Pb4,Pc1
b1 Kg5,De3,Ta7,Tb8,Lf4,Lg2,Pb2,Pe1
b2 Kb4,Dd6,Tg8,Th1,Lc5,Le4,Pc3,Ph6 Kd2,Df4,Ta8,Th7,Ld5,Le3,Pc3,Pf8
Lb2 Kc6,De4,Ta1,Th8,Lb2,Ld5,Pf1,Ph3 Kf3,Dd5,Ta1,Th8,Lb2,Le4,Pa6,Pc8
Db2 Kd7,Db2,Ta1,Th4,Le6,Le7,Pe5,Pf5 Kg4,Db2,Ta1,Td8,Lf5,Lg5,Pe5,Pe6
Db2 Ke5,Db2,Ta8,Th7,Le4,Lf2,Pe3,Pe6 Ke5,Db2,Tg8,Th1,Lb6,Ld5,Pc5,Pf5
b2 Ke6,Dc4,Ta8,Th1,Ld5,Le3,Pe5,Pf5 Kf5,Dd3,Ta8,Th1,Lc5,Le4,Pe5,Pe6
b2 Ke6,Dc4,Ta8,Th1,Ld5,Le3,Pe7,Pf5 Kf5,Dd3,Ta8,Th1,Lc5,Le4,Pe6,Pg5
b2 Ke6,Dc4,Ta8,Th1,Ld5,Le3,Pf5,Ph8 Kf5,Dd3,Ta8,Th1,Lc5,Le4,Pe6,Ph8
b2 Ke6,Dc4,Ta8,Th1,Le3,Le4,Pe5,Pf5 Kf5,Dd3,Ta8,Th1,Lc5,Ld5,Pe5,Pe6
b2 Ke6,Dc4,Ta8,Th1,Le3,Lf3,Pe5,Pf5 Kf5,Dd3,Ta8,Th1,Lc5,Lc6,Pe5,Pe6
b2 Kf7,Dd5,Ta1,Th2,Lc7,Le6,Pb5,Pc2 Kg6,De4,Ta1,Tb8,Lf5,Lg3,Pb3,Pe2
c1 Kb5,Dd3,Tg8,Th7,Lc4,Ld4,Pb7,Pg2
c1 Kb5,Dd3,Tg8,Th7,Lc4,Le5,Pd1,Pf3
c1 Kb5,Dd3,Tg8,Th7,Lc4,Le5,Pf3,Ph1
c1 Kc3,Dg6,Ta7,Th8,Ld4,Le2,Pf4,Pg2
c1 Kd5,Dh2,Ta7,Tb8,Ld4,Le4,Pe3,Pf3
Dc1 Kf3,Dc1,Ta8,Th7,Lc5,Le4,Pd4,Pg4
Dc1 Kf4,Dc1,Ta8,Th7,Lc5,Le4,Pd4,Pg4
c1 Kf5,Dh2,Ta7,Tb8,Ld4,Le4,Pe3,Pf3
c2 Ka6,De5,Tg8,Th1,Lb4,Ld5,Pc5,Pd3
c2 Kb5,Dg7,Tf1,Th8,Lb4,Lc4,Pc5,Pf5
c2 Kb5,Dg7,Tf1,Th8,Lb4,Lc4,Pd2,Pf5
c2 Kb5,Dg7,Tf1,Th8,Lb4,Lc4,Pd6,Pf5
c2 Kb5,Dg7,Tf1,Th8,Lc1,Lc4,Pd2,Pf5
c2 Kb6,Dd4,Te1,Th8,Ld6,Le6,Pf3,Ph4
Lc2 Kb6,Dd4,Tg1,Th8,Lc2,Lc5,Pc1,Pg5
c2 Kb6,Dd4,Tg1,Th8,Lc5,Le6,Pd2,Pf4
c2 Kb6,Dd4,Tg1,Th8,Lc5,Le6,Pf4,Pg5
c2 Kb6,Dd4,Tg1,Th8,Lc5,Le6,Pf4,Ph2
c2 Kb6,Dd4,Tg8,Th1,Lc5,Ld5,Pb8,Pg3
c2 Kb6,Dd4,Tg8,Th1,Lc5,Ld5,Pf6,Pg3
c2 Kc4,Dg7,Ta1,Th8,Ld5,Le3,Pf5,Pg3
c2 Kc4,Dg7,Ta8,Th1,Ld5,Le3,Pf5,Pg3
c2 Kc5,Dg7,Ta1,Tf8,Ld4,Ld5,Pf3,Pf4
Lc2 Kc7,De5,Ta1,Th2,Lc2,Ld6,Pd2,Ph6
c2 Ke4,Db7,Tg1,Th8,Ld4,Ld5,Pc3,Pc4
c2 Ke6,Db6,Tg1,Th8,Le2,Le5,Pc3,Pc4
c2 Ke6,Dh3,Ta1,Tb8,Ld5,Le5,Pe4,Pf4
Dc2 Ke7,Dc2,Ta4,Tb1,Lf6,Lf7,Pf5,Pg5
c2 Kf2,Dd4,Ta7,Th8,La2,Le3,Pd6,Pe7
Dc2 Kf4,Dc2,Ta1,Th8,Lc6,Le5,Pd5,Pg5
Dc2 Kf5,Dc2,Ta1,Th8,Lc6,Le5,Pd5,Pg5
c2 Kf6,Db6,Ta8,Th1,Le3,Lf3,Pe2,Pe5
c2 Kf6,Dd4,Ta1,Tb8,Le5,Lf3,Pf5,Pg5
c2 Kf6,Dd4,Ta1,Tb8,Le5,Lf3,Pf7,Pg5
c2 Kf6,Dd4,Ta1,Tb8,Lf3,Lf4,Pf5,Pg5
c2 Kf6,Dd4,Ta1,Tb8,Lf3,Lg3,Pf5,Pg5
c2 Kf6,Dd4,Ta8,Th1,Le5,Lf3,Pc7,Pd2
c2 Kf6,Dh3,Ta1,Tb8,Ld5,Le5,Pe4,Pf4
c2 Kg3,De5,Ta1,Tb8,Lf4,Lg8,Pc5,Pe7
c2 Kg5,De3,Ta1,Tb8,Ld5,Le5,Pf5,Pf6
c2 Kg5,De3,Ta7,Tb8,Ld5,Lf4,Pc3,Ph2
c2 Kg5,Dg1,Ta7,Tb8,Ld5,Le5,Pf3,Pf4
c2 Kg6,Dg1,Ta7,Tb8,Ld5,Le5,Pf3,Pf4
c3 Kb7,Dg5,Td2,Th1,Lc6,Le7,Pa5,Pd8 Kg2,De7,Ta8,Tb4,Lf3,Lg5,Pe1,Ph4
c3 Kc5,Df8,Ta2,Th1,Ld5,Lf4,Pe5,Pe6 Ke3,Dh6,Ta8,Tb1,Ld6,Le4,Pe5,Pf5
c3 Kc5,Dg8,Ta2,Th1,Ld6,Le4,Pf6,Pg4 Ke3,Dh7,Ta8,Tb1,Ld5,Lf4,Pd7,Pf6
Lc3 Kc6,De4,Ta1,Th8,Lc3,Ld5,Pf1,Ph3 Kf3,Dd5,Ta1,Th8,Lc3,Le4,Pa6,Pc8
Lc3 Kc6,De4,Ta1,Th8,Lc3,Ld5,Pf7,Ph1 Kf3,Dd5,Ta1,Th8,Lc3,Le4,Pa8,Pg6
c3 Kc6,Df8,Ta2,Th1,Ld5,Lf4,Pe5,Pe6 Kf3,Dh6,Ta8,Tb1,Ld6,Le4,Pe5,Pf5
Pc3 Kd8,Db1,Tg8,Th6,Ld5,Le3,Pc3,Pc4 Kh4,Da2,Tf8,Th7,Lc5,Le4,Pc3,Pd3
c3 Kf7,Dd5,Ta2,Tb1,Lf4,Lf5,Pf6,Pg6 Kg6,De4,Ta2,Tb1,Ld6,Le6,Pf6,Pf7
c3 Kf7,Dd5,Ta2,Th1,Le6,Lf2,Pa6,Pd3 Kg6,De4,Ta8,Tb1,Lb6,Lf5,Pc4,Pf1
c3 Kf7,Dd5,Ta2,Th1,Le6,Lf2,Pa6,Pg6 Kg6,De4,Ta8,Tb1,Lb6,Lf5,Pf1,Pf7
c3 Kf7,Dd5,Ta2,Th1,Le6,Lf4,Pa8,Pd3 Kg6,De4,Ta8,Tb1,Ld6,Lf5,Pc4,Ph1
c3 Kf7,Dd5,Ta2,Th1,Le6,Lf4,Pc8,Pd3 Kg6,De4,Ta8,Tb1,Ld6,Lf5,Pc4,Ph3
c3 Kf7,Dd5,Tb2,Th1,Lb8,Le6,Pc4,Pc5 Kg6,De4,Ta8,Tb2,Lf5,Lh2,Pd3,Pe3
d1 Kb5,Df4,Ta8,Th7,Lc3,Le4,Pd4,Pe2
d1 Kc5,De3,Ta8,Th7,Ld4,Le4,Pc7,Ph2
d1 Kc5,De3,Ta8,Th7,Ld4,Le4,Pg5,Ph2
d1 Kf2,Dc4,Ta2,Th7,Le7,Lf5,Pd6,Pd7
d1 Kf3,Dc6,Ta8,Th7,Le3,Le4,Pd2,Pd3
d2 Kb2,Dg6,Tf1,Th7,Ld3,Ld4,Pb6,Pc6
d2 Kb3,Dd5,Tg1,Th8,Lc4,Ld4,Pa6,Pg6
d2 Kb3,Dd5,Tg1,Th8,Lc4,Ld4,Pa8,Pg6
d2 Kb6,Dd4,Tg1,Th8,Lc5,Ld3,Pc1,Pg5
Pd2 Kb6,De6,Tg8,Th3,Lb2,Lb3,Pd2,Pd3
d2 Kb6,Df5,Ta1,Th8,Lc4,Le5,Pd5,Pe3
d2 Kc6,De4,Ta1,Th8,Ld5,Le5,Pc8,Ph3
d2 Kc6,De4,Ta1,Th8,Ld5,Le5,Pg6,Ph3
d2 Kc6,De4,Ta1,Th8,Ld5,Lf6,Pd7,Ph1
d2 Kc6,De4,Ta1,Th8,Ld5,Lf6,Pe2,Pg4
d2 Kc6,De4,Ta1,Th8,Ld5,Lf6,Pg4,Ph1
d2 Kd4,Dg7,Ta8,Tb1,Le4,Lg3,Pe8,Pf4
d2 Kd4,Dg7,Ta8,Tb1,Le4,Lg3,Pf4,Pf5
d2 Kd4,Dh7,Ta8,Tb1,Le5,Lf3,Pg5,Ph3
d2 Kf2,Da6,Tb1,Th7,Ld3,Ld4,Pe6,Pf6
d2 Kf2,Db7,Ta6,Th8,Le4,Lf6,Pd3,Pe3
d2 Kf3,Dd5,Ta1,Th8,Ld4,Le4,Pa6,Pc8
d2 Kf3,Dd5,Ta1,Th8,Ld4,Le4,Pa6,Pg6
d2 Kf4,Dc7,Ta8,Th1,Le4,Le5,Pd3,Pd4
d2 Kf6,Db5,Ta8,Th1,Lc6,Le5,Pe3,Pg4
d2 Kf6,Dc6,Ta8,Th1,Le2,Lf2,Pd3,Pd4
d2 Kf6,Dc6,Ta8,Th1,Lf2,Lf5,Pd3,Pd4
Pd2 Kf7,Dc7,Ta5,Th2,Lb6,Le2,Pd2,Pd3
d2 Kg3,Dg6,Tb1,Te8,Lb6,Lf7,Pb5,Pc5
d2 Kg6,De4,Ta8,Tb1,Lf5,Lg1,Pb5,Pe2
d2 Kg6,De4,Ta8,Tb1,Lf5,Lg1,Pb5,Ph1
d2 Kg6,De4,Ta8,Tb1,Lf5,Lg1,Pb5,Ph5
d2 Kg6,De4,Ta8,Tb1,Lf5,Lg3,Pd7,Pe2
d2 Kg6,De4,Ta8,Tc1,Lc7,Lf5,Pd3,Pd4
d3 Kb3,Df8,Tg7,Th1,Lb7,Lc5,Pc4,Pd4
d3 Kb4,Dd6,Tg1,Th2,Lc5,Ld5,Pa7,Pg7
d3 Kc6,Da1,Tg2,Th8,Ld5,Ld6,Pc2,Pe3
d3 Kc6,Da1,Tg2,Th8,Ld5,Ld6,Pc2,Pe7
d3 Kc6,Da1,Tg2,Th8,Ld5,Lg5,Pc2,Pe7
d3 Kc6,Da1,Tg8,Th2,Ld5,Ld6,Pc2,Pe3
d3 Kc6,Da1,Tg8,Th2,Ld5,Ld6,Pc2,Pe7
d3 Kc6,Dh8,Ta1,Tg2,Lc5,Ld5,Pd6,Pg6
d3 Kc6,Dh8,Ta1,Tg2,Lc5,Ld5,Pe3,Pg6
d3 Kc6,Dh8,Ta1,Tg2,Lc5,Ld5,Pe7,Pg6
d3 Kc6,Dh8,Ta1,Tg2,Ld2,Ld5,Pe3,Pg6
d3 Kc6,Dh8,Ta2,Tg1,Lc5,Ld5,Pd6,Pg6
d3 Kc6,Dh8,Ta2,Tg1,Lc5,Ld5,Pe7,Pg6
Ld3 Kc7,De5,Ta1,Th2,Ld3,Ld6,Pd2,Ph6
d3 Kc7,De5,Ta1,Th2,Ld6,Lf7,Pe3,Pg5
d3 Kc7,De5,Ta1,Th2,Ld6,Lf7,Pg5,Ph6
d3 Ke7,Dc5,Tg1,Th2,Lb7,Ld6,Pa5,Pc3
d3 Kf4,Dd6,Ta2,Th1,Ld5,Le5,Pa7,Pg7
Pd3 Kf5,Df2,Ta7,Th8,Ld5,Le5,Pc3,Pd3
d3 Kf7,Db6,Tg1,Th2,Lc6,Le5,Pc4,Pd6
Pd3 Kf7,Dc7,Ta5,Th2,Lb6,Lf3,Pd2,Pd3
d3 Kf7,Dd5,Ta2,Th1,Ld4,Le6,Pa6,Pe2
d3 Kg3,De5,Ta1,Tb8,Lb3,Lf4,Pa7,Pf8
d3 Kg3,De5,Ta1,Tb8,Lb3,Lf4,Pe7,Pf8
Pd4 Ke6,Dg3,Ta8,Th1,Ld5,Ld6,Pc4,Pd4 Kf5,Dc7,Ta8,Th1,Le4,Lf4,Pd3,Pd4
d4 Ke7,Dg2,Ta3,Th1,La6,Ld6,Pc8,Pe3 Kg5,Db7,Ta8,Tc1,Lf1,Lf4,Pc5,Ph3
d4 Ke7,Dg2,Ta3,Th1,Ld6,Ld7,Pa8,Pe3 Kg5,Db7,Ta8,Tc1,Lf4,Lg4,Pc5,Ph1
d4 Ke7,Dg2,Ta3,Th1,Ld6,Ld7,Pc4,Pe3 Kg5,Db7,Ta8,Tc1,Lf4,Lg4,Pc5,Pd3
d4 Ke7,Dg2,Ta3,Th1,Ld6,Ld7,Pc8,Pe3 Kg5,Db7,Ta8,Tc1,Lf4,Lg4,Pc5,Ph3
Pd4 Kf6,Dc6,Ta8,Th1,Le2,Lf4,Pd3,Pd4 Kf6,Df3,Ta8,Th1,Lb5,Ld6,Pc4,Pd4
Pd4 Kf6,Dc6,Ta8,Th1,Lf4,Lf5,Pd3,Pd4 Kf6,Df3,Ta8,Th1,Ld6,Le6,Pc4,Pd4
d4 Kf7,Dc1,Ta2,Th3,Lc7,Le6,Pd3,Pd6 Kg6,Da3,Tb1,Tc8,Lf5,Lg3,Pc4,Pf4
Pd4 Kf8,Dc6,Ta8,Th1,Le2,Lf4,Pd3,Pd4 Kh6,Df3,Ta8,Th1,Lb5,Ld6,Pc4,Pd4
Pd4 Kf8,Dc6,Ta8,Th1,Lf4,Lf5,Pd3,Pd4 Kh6,Df3,Ta8,Th1,Ld6,Le6,Pc4,Pd4

Wie meer of betere oplossingen vindt melde het mij. Ik dacht ze namelijk allemaal gevonden te hebben.


Startpagina

Opmerkingen?