Alfametica

In de onderstaande sommen stelt elke letter een cijfer voor. Er zijn steeds tien verschillende letters gegeven, dus alle cijfers 0 t/m 9 zijn vertegenwoordigd. Er is slechts een oplossing mogelijk. De woorden boven de streep moeten sommeren tot het woord onder de streep. Dat nu is alfametica.

Een voorbeeld:

  AMSTERDAM     176439017
  KERKRADE      53959103
  ---------     ---------
  NEDERLAND     230398120
Nog een koninklijk voorbeeld (met dank aan Piet Post) waarbij niet alle cijfers zijn gebruikt:
AMALIA  151821
ALEXIA  189321
ARIANE  172109
------  ------
MAXIMA  513251

Ook de koning laat zich niet onbetuigd:

AMALIA  151721 of 303683
ALEXIA  173821	   364583
ARIANE  102193	   318374
------  ------	   ------
WILLEM  427735	   986640

Er kan nog meer: de som van de kinderen is gelijk aan de som van de ouders:

AMALIA  343803 of 474264
ALEXIA  381703   423164
ARIANE  320351   406483
------+ ------+   ------+
MAXIMA  437043   741674
WILLEM  608814   562237

Een zestal opgaven:

FRAAIE
CIJFER
 TAAL
 ALFA
------
METICA
INTERNET
INTRANET
  ISDN
--------
REKENING
TOKAYER
 SHERRY
 SCOTCH
  SEKT
  SAKE
-------
HEKSERY
AARLEN
DINANT
TIENEN
------
BELGIE
 SWANSEA
 SWINDON
 LONDEN
  GOOLE
  LEEDS
--------
ENGELAND
  
  GAP
 AGDE
 ARRAS
RENNES
------
FRANCE

Heel fraai zijn de optellingen met de woorden van getallen, zoals

  ZES   624
 ZEVEN  62827
 ZEVEN  62827
 TIEN  3027
------ ------
DERTIG 129305

waarbij 6 + 7 + 7 + 10 = 30!

Een tiental andere getalwoordoptellingen:

  EEN
  ZES
 ZEVEN
 ZEVEN
 NEGEN
------
DERTIG
 DRIE
 DRIE
 VIJF
 NEGEN
 TIEN
------
DERTIG
 DRIE
 VIER
 VIJF
 NEGEN
 NEGEN
------
DERTIG
   
 VIER
 VIER
  ZES
 ZEVEN
 NEGEN
------
DERTIG
  EEN
  EEN
 VIER
  ZES
 NEGEN
 NEGEN
------
DERTIG
 
 DRIE
 DRIE
 VIER
  ZES
 ZEVEN
 ZEVEN
------
DERTIG
 
 TWEE
 DRIE
 DRIE
 VIER
 VIER
 ZEVEN
 ZEVEN
------
DERTIG
 
  EEN
  EEN
 TWEE
 TWEE
 VIER
 VIER
 ZEVEN
 NEGEN
------
DERTIG
 
  EEN
  EEN
 TWEE
 DRIE
 DRIE
 VIER
 ZEVEN
 NEGEN
------
DERTIG
 
  EEN
  EEN
 DRIE
 DRIE
 VIER
 VIER
 VIJF
 NEGEN
------
DERTIG
 

Startpagina

Opmerkingen?