Over Opperlans

In maart 2002 verscheen dan eindelijk het boek Opperlans van Battus. Een boek van aa tot zz vol nutteloze maar o zo gewiekste woordgrappen. Op de omslag staat: Tweede, geheel herziene, gesystematiseerde, van nieuwe fouten voorziene, absoluut allerlaatste internet-editie, voor u gedownload in 676 gedrukte bladzijden.

Bij het lezen ervan ontdekte ik, en vermoedelijk velen met mij, dat er toch nog aanvullingen en verbeteringen mogelijk zijn. Hier en daar staan ook duidelijke fouten.

Per pagina geef ik mijn opmerkingen.

Opmerkingen van andere lezers zijn van harte welkom.

Wie weet komt er dan toch nog een derde druk...
Nog liever zie ik het op cd-rom verschijnen.

In april 2003 vernam ik uit goede bron dat het boek uitverkocht is. Treur echter niet, er komt een tweede druk, een paperback. Er zullen weer nieuwe fouten worden aangebracht. Helaas nog steeds geen cd-rom...

Ga naar pagina:
be bt ca cc cp cy da ef eg et ev gq id it kx
mc mf np ns ob oc og ol om sb sk sn, so sw tm
tq ts tv tw ua ui uv vi vÿ wl

be
Linksboven, derde regel: Grpj klnkrs: 'eeie i oeai!'.

Rechts Begin = End: sommige onder orde drie vermelde woorden zijn van orde vier: kamergemak, reddingsladder, regeringsleger, staanplaats. Niet vermeld: golfoorlog, madurodam.
Orde vier: Een draafpaard zal wel een draagpaard moeten zijn. Aanvullingen: droogkoord, nestplaatsen, stralenarts, noorderkroon, strandwaarts, sleutelduels, mutatiedatum. Zoals Battus zelf al opmerkt, de lijst is, tegen zijn principe, niet uitputtend.
bt
Een pijnlijke taalfout links op regel twee: '... want wat er allemaal niet op taalgebied gebeurt...'.
ca
Het woord vermakelijkheidsinstelling heeft i, j, k, s, t als letters die in het alfabet op dezelfde plaats staan. Het fantasiewoord academicirolknopbestuurlijk heeft er zelfs 12: a, d, e, i, l, n, o, p, s, t, u, ij.
cc
Linksonderaan wordt compactdisc genoemd als woord dat begint en eindigt met een c, terwijl precies in het midden ook een c staat. Vervolgens staat er De enige andere letter die maar één zulk woord heeft, is de l. Daarvoor werd in 1930 de lipssleutel uitgevonden. Maar er zijn zeer veel van dit soort woorden, met 11 letters: dolgedraaid, getuigeberg, kamankelijk, massamedium, neerknallen, rechercheur, statisticus, tomaatplant.
cp
Gevraagd wordt naar woorden met twee verschillende medeklinkers (het doet er niet toe hoeveel) en verder alleen klinkers. Er zijn er meer, ze zijn langer of mooier:
BF efebie, BG bagage, BH haaiebaai, BJ jujube, BK kookboek, BL bilabiaal, BM babyboom, BM boemboeboemboe, BN aaneenboeien, BP biopie, BQ ubique, BR eierbroeierij, BW bijbouw, BX babybox, BZ zeebaboe,
CJ acajou, CK cookie, CM camaïeu, CN coccinine, CP apocope, CQ cacique, CT acuïteit, CV evacuee,
DF doodaf, DH hooihoed, DJ jodide, DK koudedood, DL dadelolie, DN douane-unie, DR rooddooraderd, DS aidsdode, DT attitude (mooier), DW woiwode, DX dioxide, DZ zaaizaad,
FG geofagie, FJ foefje, FK kuifkoekoek, FL olijfolie, FM maffia, FR euroforie, FS effusie, FT fifty-fifty, FZ zoeaaf,
GH haaiig, GL oliegeologie, GT ooggetuige, GV avivage, GZ zigzageg (mooier),
HK kookhoek, HL hallali, HM hommie, HP hooihoop, HR heriheri, HS hooihuis, HZ hoezee,
JM jammie, JN jonnen, JP papaja, JR jurrie, JS ajuussies, JV veejay,
KL koekoekklok, KN aaneenkoeken, KR eierkoker, KT takki-takki, KV veekoek, KZ zeekoekoek,
LM malayalam (mooier), LP poppelepee, LQ equaal, LR olielooierij, LS illusieloos, LT uitlaattuit, LV uviololie, LW wielewaal, LX axiaal, LZ zeelelie (mooier),
MN mannennaam, MP mummiepop, MR myriorama, MS messiasmis, MX maximum, MZ oezemoeze,
NP aanpappen, NQ queenie (mooier), NS ananassaus, NT taaitaaien, NW wiewauwen, NX annexen,
PQ equipe, PS aposiopesis, PT taaitaaipop, PW piepauw, PX oxyopie, PZ zeepaap,
QR equerre, QS sequoia, QV equivoque,
RT roetetoeter, RV riviervervoer, RW waaiweer, RX orexie,
ST testsituatie, SV vesuvius, SX auxesis, TV veeauto, TW tuitouw.
cy
Cyclogrammen, oftewel start = staart.
4-cyclogrammen
aardigaard, achtermiddagwacht, achterwacht, arendsvaren, filmhuisfilm, heidoofheid, ischemisch, kindskind, lingerieafdeling, look-zonder-look, melkerijmelk, oezemoeze, oordeelswoord, oostnoordoost, oostzuidoost, openlopen, puikspuik, ringsmering, ringvergadering, rondomrond, sterkstroomtester, trekkertrek, westzuidwest, zoonszoon.
5-cyclogrammen
achtergedachte, ondergronder, vadersvader.
6-cyclogrammen
ietsjepietsje, ollekebolleke
7-cyclogram
dochtersdochter
8-cyclogram
business-to-business
da
Anne Smit: Niet fout qua Opperlans, maar wel qua Brabants: "Houdoe" wordt in de 1e kolom "Dag!" gezet, terwijl dit woord alleen bij het afscheid gebruikt wordt en dus in de 2e kolom thuis zou horen.
ef
Ik mis de dégénéré (maar liefst vier accenten), door Van Dale zo mooi omschreven als een gedegenereerde.
eg
Gevraagd worden de alfabetisch eerste en laatste elfwoorden voor een elke beginletter. Er waren vele verbeteringen mogelijk:
Vierde kolom
baadstertje, daadzaakjes, kaafijzertje (ij is één letter), maag­balsems, naadbandjes, quadersteen, U-apparaatje, xanthaatjes, zaadachtige.
Vijfde kolom
byzantijnse, dzjaïnisten, juwelenroof, myxomyceten, quotummetje, systolische, tyrosinases, Uytenhagers (inwoners van Uytenhage), vwo-diploma's, zymur­gische.
et
Voor zekere woordreeksen worden anagrammen gevraagd, er mogen letters toegevoegd worden. Met de toegevoegde letters van een woordreeks kan men een anagram maken:
duim
wijsvinger
middelvinger
ringvinger
pink
odium
wrijvingsrem
middelevenredig
vingerring
knip
+ o
+ rm
+ eed


moeder
een
twee
drie
vier
vijf
zes
zeven
acht
negen
tien
nee
weet
dier
vlier
vrijaf
zeis
vezen
chat
engen
niet+ l
+ ra
+ i
rail
noord
oost
zuid
west
donor
stool
duozit
kwets

+ l
+ to
+ k
tolk
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
naamdag
gidsland
dorswagen
gouddraden
tijdvraag
draagzetel
zodanig

+ l
+ r
+ u
+ ta
+ el
+ i
tailleur
ev
Evenwichtige woorden: de lettercode geeft beurtelings aantal klinkers, aantal medeklinkers, enz. of andersom voor de eerste helft van het woord. Het tweede deel van het woord is het spiegelbeeld van het eerste deel. Voor het streepje is de startletter een medeklinker, na het streepje is de startletter een klinker.
Twee letters
Niet alleen 1 st - ei maar ook 1 br - ui
Vier letters
11 zoal - alzo (mooier)
Acht letters
Vergeten: 1121 badmeester
gq
Er staan een drietal schitterende alfameticaopgaven, helaas is twee keer een x gebruikt in plaats van een +. Zo is het goed:
3 x zes + 2 x twaalf = 6 x zeven
3 x zeven + elf = 4 x acht
3 x 10 + seventig = 2 x vifjtig

De schrijffouten in seventig en vifjtig zijn door de auteur gemaakt, maar omdat de s, f en j alle één keer voorkomen kan het eenvoudig worden gewijzigd.

id
Bij de isodubbelwoorden (elke letter twee keer) mis ik:
doordringing, glasslag, greinering, karaktersets, kroonkraan, Leggeloo, looddeel, planeetplant, proponeren, ronddobberen, steunstukken, uitlaatsluis, vanitas­stilleven, voorveer, wisselwiel.

Vooral het fraaie vanitas­stilleven mag niet ontbreken!

Volgordeverstoring bij bellenbaan en baanbedden. Bij onderronden moet de laatste n verdwijnen.
it
Er klopt soms iets niet:
de kwalijke lijkwade → de kwalijke lijkwake
de maniakale kamaaien → de maniakale lakmaaien
het schattige gietgat → het schattige schietgat
het hervormde overhemd → het hervormde roverhemd
kx
Gevraagd worden speciale anagrammen: neem een woord, zet de letters op de oneven posities op een rij gevolgd door die op de even posities. Het voorbeeld bruist geeft dan busrit. Battus schrijft: Ik ken niet zo veel voorbeelden van totale door­hut­se­ling ... maar ze zijn er toch wel:

fourré furore
gerdoe groede
greens genres
joodje jojode
knoert kornet
kraamt kamrat
naadje najade
oppast opspat
permit priemt
preuts petrus
riante ratiné
torsie triose
verdoe vroede
burries brisure
kloette kotelet
mc
Monoconsonanten: woorden die slechts één medeklinker (meermalen gebruikt) bevatten:
g
goeiige
k
koekoek
l
allolalie
illoyaal
n
aannaaien
aaneennaaien
s
essayeuse
t
tête-à-tête
v
evvivva zal wel evviva moeten zijn
w
wiewouw
z
zaaiui
Monovocalen: woorden die slechts één klinker (meermalen gebruikt) bevatten:
a
zandstraalapparaat
e
wegenverkeersreglement
i
trillingsrichting
o
roll-on-roll-off-boot
ij
tijdschrijflijst
mf
Woorden met dezelfde eerste, middelste en laatste letter:
d
diervriendelijkheid
g
guerrillagroepering
k
koekenbakkerswerk
m
maag-darmsysteem
r
rijksverkeersinspecteur
t
tijdschriftabonnement (tijdschriftenabonnement van Battus is incorrect)
np
2e kolom, redelijk onderaan: LEVERWREWEL moet zijn LEVERWREVEL en EDELPLAATSLEDE moet zijn EDELSTAALPLAATSLEDE.
ns
De laatste letter 'n' van een woord springt naar voren:

Albion: albino
bacon: banco
bedieden: bediende
bezoen: benzoë
blaken: blanke
doorn: donor
eggen: negge
geien: genie
geren: genre
heiden: heinde
indienen: indienne
interen: interne
katern: kanter
kleien: kleine
leden: lende
macon: manco
nadoen: nandoe
nagaan: nagana
overdoen: overdone
reien: reine
reten: rente
roden: ronde
ruien: ruïne
sebben: snebbe
spanen: spanne
teren: terne
veeweiden: veenweide
verwaten: verwante
veulen: venule
zieden: ziende
zijden: zijnde
ob
Gevraagd worden woorden waarin een permutatie van abcde optreedt zoals in "bedacht".
Niet genoemd zijn: Met CD-beaat zal wel cd-beat worden bedoeld.
oc
Sommige mooie chemiewoorden (alleen de letters B C F H I K N O P S U V W Y) ontbreken, dan maar meer dan 676:
og
Achtletterwoorden met alle mogelijke (mede)klinkercombinaties, C = medeklinker, V = klinker.
CCCCV - CVV tv-studio
CVVVV - CVV naaiolie
VVVVC - CVC aaiingen
ol
Met de letters van de oneven plaatsen in het alfabet kan men nog meer woorden vormen:
9 letters
cokeskoek, commissie, ecossaise, egmissies, kaassmaak, kassucces, kauwgummi, kokoskoek, kooksmaak, maggisaus, mokkasaus, quocumque, sesamkoek, successie, sum qui sum
10 letters
amicissime, commissies, emissie-eis, kamkieuwig, kieskauwig, koekoeksei, successies, suum cuique
11 letters
egcommissie
12 letters
commissieweg, egcommissies, kascommissie
13 letters
commissiekaas, kiescommissie
14 letters
kiescommissies
om
sb
Eerste palindroomzin: niet verderbed maar vederbed.
sk
Nog wat korte symmys:
 1. Droom 't sul 'n lustmoord.
 2. Wurg 'r erg ruw!
sn, so
Minstens drie fouten:
 1. nepplutotulpen
 2. tetttettet
 3. nedergegreÍn
Met dank aan Geert Rinkel voor zijn accurate naspeuringen.
sw
Over Lingo: Er wordt gesteld dat, als men vier letters weet van het te raden woord (bijv. BA.EN), men niet wanhopig moet zoeken naar BADEN, BAKEN, BALEN enz. Dat duurt te lang. Met een woord als KRAST is men sneller bij het resultaat. Ik ben het daar roerend mee eens. Echter, er is een regel die niet vergeten mag worden: elk raadwoord moet met de gegeven beginletter starten, KRAST kan dus niet, BRAST wel.
tm
Als men een rekenmachine een halve slag te draait worden de cijfers in het display letters: 0 = O of D, 1 = I, 2 = Z, 3 = E, 4 = H, 5 = S, 6 = G, 7 = L, 8 = B, 9 = b. Er worden wat aardige voorbeelden gegeven, maar er is meer mogelijk:
tq
In het woord topquarks zijn de vijf oplopende letters opqrs in diezelfde volgorde, zij het niet direct aan elkaar grenzend, te vinden. Hier en daar kan er wat worden verbeterd en aangevuld:
abcde
Abcoude (de bekende plaatsnaam)
cdefg
schadeafdeling (korter)
hijklmnop
huwelijksproblemenoplosser (eerste van de 9e orde, zo heb je toch nog wat aan die man)
klmnop
kabelmonopolie (korter)
lmnop
helmknop (korter)
pqrst
postcheque-en-girodienst (Battus zet deze bij pqrs)
defghij (nieuw)
studiefinancieringsschijf (de tweede van de 7e orde)
nopq (nieuw)
aankoopfrequentie
pqrst
perquisitieprotest
De omgekeerde volgorde wordt wat stiefmoederlijk behandeld, vandaar:
zyx
benzoylperoxide
wvutsr
huwelijksvruchtbaarheidscijfer
vutsr
vutster (kan het korter?)
utsrqpon
UMTS-frequentiepoen (toch nog een van de 8e orde)
rqpon
perquisitieprotesten (kwam in het enkelvoud ook in de andere volgorde voor!)
ponmlk
ontplooiingsmogelijkheid
onmlkj
koeienmelkerij
mlkji
melkjaspis
lkjih
kalkjicht
jihg
jichtig
ihgfe
lithografe
hgfed
hooggekwalificeerd
hgfedc
choreografieopdracht
edcb
jeugdclub
edcba
edelachtbaar, reductiebank
ts
Aan het eind van het artikel, inmiddels op pagina tu, wordt gevraagd naar woorden, waarvan zowel bij het naar voren springen van de laatste letter als bij het naar achteren springen van de eerste letter een correct woord ontstaat. Op pagina vh wordt o.a. tengels gegeven.
Er zijn er meer:
 1. erend (deren, rende)
 2. ester (reste, stère)
 3. event (teven, vente)
 4. lande (eland, Andel)
 5. trots (strot, rotst)
 6. toppers (stopper, opperst)
tv
Er staan mooie tovervierkanten, maar deze is ook wel aardig:
 N E T T E
 E V E R T
 T E M E T
 T R E V E
 E T T E N
Oftewel: keurige Evert bijna bestand laten afgrazen.
tw
Bij de twaalfletterwoorden staat ten onrechte maanzaadkoek omdat beloofd is dat alleen verschillende klinkercombinaties gebruikt zouden worden. Er zijn er veel meer:
ua
Via de pagina's ub en uc komt men op ul, alwaar medailles worden uitgereikt voor de woorden met de meeste anagrammen. Daarbij is Battus niet kinderachtig, ook het grootste woordenboek mag meedoen (en het gezonde verstand ook). Tja, als dat wordt toegestaan, dan is een gouden medaille niet meer toereikend, ik kom tot 34, 33 en 32 voor resp. sater, artsen en ertsen. Battus bleef steken bij 21 met stoker.

5 letters

25 woorden
aelst, alset, alste, altes, estal, laest, laets, laste, lates, latse, least, lesta, saelt, salet, sealt, setla, slaet, sleat, stael, stale, steal, stela, tales, telas, tesla
enist, entis, esint, inest, inset, isten, itens, niest, niets, seint, senti, sient, sinet, sinte, siten, sniet, snite, stein, stien, stine, tensi, tiens, tinse, tsien, tsine
26 woorden
eirst, erist, ierst, ierts, ister, istre, reist, reits, retis, riest, riets, riste, rites, ritse, serit, serti, siert, steir, stier, strie, teris, tiers, tires, tiser, treis, trise
27 woorden
estor, orest, orset, ortes, oster, ostre, oters, reost, roest, roets, roset, roste, rotse, soert, soret, sorte, soter, steor, stero, stoer, stroe, teors, terso, toers, tores, torse, troes
34 woorden
aerst, aerts, arest, arets, arset, artes, aster, astre, earst, erast, estar, estra, raest, raets, raset, raste, rates, ratse, resat, resta, retsa, saert, sater, satre, setar, staer, stare, stear, stera, strea, tarse, tears, teras, traes
6 letters
23 woorden
eering, eigner, energi, eniger, ergeni, ergien, erigen, geiner, geinre, geiren, geirne, generi, genier, gieren, greien, greine, iergen, inreeg, negeri, negrie, regien, regine, reigen
enigst, etsing, geinst, genist, gentis, gesint, gestin, ginste, gintse, gisten, ingest, nestig, netgis, seting, signet, sigten, singet, stenig, stiegn, stieng, stigen, stinge, tignes
24 woorden
nestor, nortse, noster, nostre, ontser, ostern, ronste, rosten, rotsen, seront, snoert, snoter, sorten, sterno, storen, streno, stroen, tenors, tensor, toerns, toners, tonser, torens, torsen
25 woorden
aertsp, parste, partes, paster, paters, patres, patser, perast, praest, praets, pratse, presta, rapste, raspet, raspte, repast, sarpte, spaert, sparet, sparte, spater, strepa, tapers, trapes, trepas
28 woorden
eirten, entier, entire, eriten, erniet, ienter, inerte, inteer, intree, irteen, itener, neriet, nerite, nieert, nieter, nitere, reinet, reinte, reiten, retine, rieten, teiren, teneri, terein, tiener, tieren, tinere, triene
29 woorden
deiner, deiren, deirne, denier, diener, dienre, dieren, dierne, dineer, dreien, drieen, driene, edirne, einder, eirden, ideren, iedren, ierden, indere, inrede, inreed, nidree, nieder, reiden, reiend, reinde, ridene, rieden, riende
32 woorden
eernst, eerstn, ensert, enster, enters, entres, erenst, ernest, ersten, ertsen, neerst, rentes, resten, retsen, senter, serten, sneert, steenr, steern, stener, steren, sterne, streen, strene, tenser, terens, ternes, tersen, treens, trenes, trense, tresen
33 woorden
aernst, aernts, anster, anstre, arents, arsten, artsen, astern, astren, naerst, naerts, naster, naters, ranste, rantes, rasent, rasten, ratsen, restan, rnaest, sertan, snaert, snater, snatre, staren, sterna, straen, strena, tarsen, traens, transe, tsaren, tsnaer
7 letters
22 woorden
aenrits, aretins, arsenit, estrain, inserta, instare, naister, nareist, resinat, restian, retinas, retsina, santrie, satiner, satiren, seriant, sertain, siterna, stainer, sternai, triasen, tsarine
deernis, deniers, derenis, dieners, dienres, driesen, einders, ienders, nieders, reedsin, reisden, reisend, risende, sdenier, seirden, serinde, sideren, siender, sierden, sierend, snieder, snierde
30 woorden
eirsten, entiers, entries, ernesti, inertes, inreste, interes, nerites, nieters, nietser, reinest, reinste, rentesi, rietsen, sentier, sentire, sietern, sintere, steiner, stieren, streien, strieen, striene, teernis, teneris, teniers, tieners, tiersen, treisen, tsieren
8 letters
19 woorden
ernstige, geinster, genister, ginstere, gisteren, gitseren, grietens, isertgen, neerstig, nesterig, segniter, signeert, steigern, steigren, steniger, steringe, strienge, teerings, treignes
21 woorden
inertste, insetter, insteert, interest, interets, intreste, nietrest, reistent, sitteren, steirten, sterniet, stierent, streiten, teistern, teistren, tienster, tierenst, tneirste, trientse, triesten, trisenet
9 letters
15 woorden
dalerveen, delvenaer, ladenveer, laveerden, laveerend, laverende, leenvader, levenader, neederval, veldenaer, veradelen, veraedlen, verladene, verlaeden, vlaendere
16 woorden
dierenvel, inleverde, nederviel, neveldier, vendelier, verdeilen, veridelen, veriedeln, verleiden, vernielde, vielender, vierdelen, vierendel, virendeel, vleiender, vliendere
17 woorden
erevelden, leevender, leeverden, leverende, neervelde, revelende, veerdelen, verdeelen, verdeelne, veredelen, vereedlen, vereelend, verledene, verleeden, verleedne, verleende, vleederen
ui
Het gaat nu om woorden waarvan bij verwisseling van de eerste en laatste letter, een goed woord ontstaat, zoals bij luik en kuil.
Het mooie span lijnkiezer - rijnkiezel trof ik niet aan terwijl beide woorden toch in de 13e druk van de Van Dale staan.
uv
Zie ui.
vi
Zesletterwoorden met alle klinker-medeklinker-volgordes (V = klinker, C = medeklinker), Battus vond niet:
vÿ
In het spel 'Vijfje' geeft Battus een oplossing met zestig punten. Daarbij gebruikt hij geen enkele letter meer dan een keer. Ik kom tot 70 punten met:
  f b p     v s  b
 c l a r k   c r a z y
 h o n i g   g o l f t
 j u d e x   h u m d e
 z w y m t   k w i j n
Met het gebruik van de y/ij is nogal vrijmoedig omgegaan. De y van bandy (een ijssport) kruist met de ij van zwijmt (in onmacht vallen). In de tweede oplossing is de ij als i j gebruikt.
Een clark is een vorkheftruck, judex staat voor rechter en een flouw is een schakelnet.

Na lang en geduldig zoekwerk kwam ik zelfs tot 71 punten met:

 c h a r m
 v u l g o
 k w i p s
  d j  b
 t e n z ˇ
De ij is nu in beide woorden (mosbij en tenzij) een ij, maar ook nu moest één keer de ij als i j worden gebruikt in A-lijn (modelijn waarbij de kledingstukken bovenaan smal zijn en naar beneden toe wijder worden).
Charm is een van de quarks, vulgo staat voor in het gewone leven, en kwips is iemand die zich slap voelt.
Een dj komt als zelfstandig lemma voor in de Van Dale, daar komt het puntje extra van. Als men erg tolerant wordt, zou de score zelfs 74 punten kunnen zijn wanneer RGP (staat zo in Van Dale voor Rijksgeschiedkundige PublicatiŽn) toegestaan wordt.

Het woord vijfje heeft vijf verschillende letters, het zou aardig zijn als dat woord verwerkt zou worden. Hetgeen mogelijk is, score 60:

 v ˇ f j e
 o z i n g
 c u l p a
 h  m  r
 t  s  d

Ik loof een hoofdprijs uit voor wie de meeste punten maakt schrijft Battus. Ik zou de uitslag weleens willen zien.

wl
De getoonde woordladders bestaan uit 14 of 15 regels. Op mijn pagina zandloperij staat een 18-regelige:

 1. u
 2. ui
 3. rui
 4. ruit
 5. eruit
 6. veruit
 7. uitvoer
 8. voertuig
 9. overtuigd
 10. uitgevoerd
 11. overtuigend
 12. onuitgevoerd
 13. onuitgevoerde
 14. vooruitgereden
 15. uitvoergoederen
 16. gerevolutioneerd
 17. gerevolutioneerde
 18. gerevolutioneerden

Meer Opperlans

Graag geef ik anderen de gelegenheid hun opperlandse vondsten te publiceren.

Als eerste een e-zin van Aad Thoen:

Sedert het gemeentebeheer steeds weer beweert geen veelbetekenende verkeerstekens te verstrekken weet elke gedegenereerde gemeentemedewerker te Vledderveen (Drenthe) met een beetje rechterhersenhelft je zelfverzekerd het verkeersreglement en de wegenverkeerswetten te vertellen zelfs eer de flessentrekkers zedenbedervend werk neerleggen en eer er wereldvrede heerst.

Van dezelfde auteur een spel met IJ en EI:

De Rijn is geheel niet rein.
De bij stak de bei in zijn zij en de dei in zijn dij.
De boer zei: Meid, mijd vooral de mijt.
Er zat een aardbij op de aardbei.
Geef mij maar mei.
Het ijken van een eiken kast is delicaat.
Het is vereist dat de schaatsbaan verijsd is.
Ik brei een trui uit een brij van wol.
Ik kocht het suikerei in de suikerij.
Ik sloeg steil achter over van zijn stijl.
In Vijlen veilen wij vijlen maar in Beilen bijlen.
Vrouwen neigen vriendelijk te nijgen.

Startpagina

Opmerkingen?