Palindromen en keerwoorden

In deze verzameling zijn alleen die woorden opgenomen die als lemma voorkomen in de Van Dale. Dus edelstaalplaatslede treft u niet aan. Evenmin het standaardvoorbeeld parterretrap; dit staat weliswaar als voorbeeld in de Van Dale bij het lemma palindroom, maar komt als zelfstandig lemma niet voor. Mooie woorden als testset en meetsysteem of zelfs koortsmeetsysteemstrook ontbreken ook al. Het palindroom legovogel werd mij menigmaal medegedeeld.
Jean Pierre van Hauwe vond het prachtige taalpretkarakterplaat: "een onderschrift bij de foto waarop Battus luidschaterend het scrabblebord bekijkt".

De correspondente van de NOS in Suriname heet Hennah Draaibaar. Haar ouders misten een schitterende kans, ze had Hannah moeten heten.

Palindroomzinnen zijn ook mogelijk, een eigennaam moet bijna altijd hulp bieden:

Nelli plaatst op ene parterretrap ene pot staalpillen.
Mooie zeden in Ede zei oom.
Mooi dit idioom.
Naai'r dan, Adriaan.
Madam, I'm Adam.
Tivoli, I lov'it.
A man, a plan, a canal: Panama.
Eine treue Familie bei Lima feuerte nie.

Sommige lezers gaven er nog meer:

Baas, neem een racecar, neem een Saab.
Daar eiste hij z'n ei en zij het sieraad.
De pot op Ed.
Ein Neger mit Gazelle zagt im Regen nie.
En er is ananas, Irene.
Er is daar nog onraad sire!
Et la marine va venir Malte.
Gewiekst rooft 'n oma Montfoorts kei weg.
Koop ik 'n ei dan nadien kip ook.
Koos u de garage dus ook?
Laat af, Sire, Velpon eten op lever is fataal.
Mooie zeeman nam Anna mee, zei oom.
Mot om Ina frustreert surfanimo, Tom!
No melon, no lemon.
No, it is open on one position.
Nora bedroog, o zo goor, de baron.
Pikt pa, als mam slaapt, kip?
Red rum, sir, is murder.
Rem meneer! U, uh, seikte in een lepel! Nee, niet kies! Huur een emmer!
Rise to vote, sir.
Sir I'm Iris.
Te intens lezen ezels net niet.
Tom ramde ene Ed Marmot.
Was it a cat I saw?
Ik ski.
Oliepeil 0. (van Douwe van der Kooi)

Palindromen

kajak reper rekker
lepel rotor remmer
madam sedes renner
negen temet serres
nemen nebben leiwiel
nepen neggen ottetto
neren nekken rotator
neten nellen maandnaam
neven neppen malayalam
radar nessen nedertreden
reder netten tetterettet
reier redder

Aanvulling: pull-up, eibofobie (vrees voor palindromen).

Keerwoorden

Keerwoorden zijn wat achtergestelde vrienden van palindromen; daarom is het woord ook wat minder duur. Ze vormen van achter naar voren gelezen een ander woord. De leukste vind ik prijst en tsjirp . De langste, melkloop en poolklem, heb ik in de literatuur niet aangetroffen.
Een vermeldenswaardig woord is nettobedrag dat het beenderstelsel van een bewaker oplevert: gardebotten

drager regard
ellens snelle
fennek kennef
geweer reeweg
giller rellig
keiler reliek
koorts strook
lebber rebbel
lemmer remmel
lepper reppel
letten nettel
liever reveil
lorken nekrol
maarts straam
naties seitan
nekker rekken
nepper reppen
nessus sussen
nestor rotsen
netels sleten
nevens sneven
opport troppo
prijst tsjirp
reiver revier
repels sleper
serves sevres
sleets steels
straat taarts
drekkar rakkerd
kapstok kotspak
kipreel leerpik
kotsten netstok
lebbert trebbel
nestels sletsen
rakkert trekkar
sakkert trekkas
melkloop poolklem

Startpagina

Opmerkingen?