Zelfverwijzende zinnen

Een erg voorzichtig begin is een zin als In deze zin staan zes woorden. Geen speld tussen te krijgen.

Ook aardig: Een zin met acht lettergrepen.
Eveneens: Een zin met negen lettergrepen.

Waarmee bewezen is dat taal niet logisch is. Of juist wel?

Moeilijker wordt het met de zin In deze zin staan drieŽndertig letters. Er staan er inderdaad drieŽndertig in, die zin is dus ook waar. Niet eens zo lastig, zou ik letters door tekens vervangen, dan kan ik "drieŽndertig" in "tweeŽndertig" veranderen. Dat klopt omdat die twee telwoorden toevallig evenveel letters hebben. Zouden het er "eenendertig" geweest zijn dan moest er nog een letter af, "dertig" dus, maar dan moeten er weer drie af, "zevenentwintig" dus, maar dan moeten er weer acht bij. Het komt nooit meer goed.

Het wordt pas echt moeilijk een zin te maken waarin de aantallen gebruikte letters erin worden weergegeven. In de volgende zin gebeurt dat, u kunt het natellen:

Dat er in deze zin zeven a's, drie c's, acht d's, zevenendertig e's, twee f's, vijf g's, drie h's, zestien i's, twee j's, twee k's, drie l's, eenentwintig n's, acht r's, vierentwintig s's, zeventien t's, drie u's, zes v's, zes w's en negen z's staan kunt u natellen.

Toch beviel deze zin mij niet. Er staan ook nog apostrofs in en een punt. Een nieuwe poging:

Een zin met zeven a's, drie c's, zes d's, vierenveertig e's, vier f's, negen g's, drie h's, achtentwintig i's, twee j's, twee k's, twee l's, vier m's, vierentwintig n's, vier o's, drie p's, veertien r's, achtentwintig s's, zesentwintig t's, twee u's, tien v's, twaalf w's, vijf z's, drieŽntwintig komma's, drieŽntwintig apostrofs en een punt.

Ook dit is het nog niet helemaal. Er staan ook nog trema's en spaties in. Zou dat ook nog kunnen? Jawel:

Denen, lees en herlees deze zeven a's, drie c's, acht d's, vijfenvijftig e's, zes f's, tien g's, vier h's, dertig i's, vijf j's, twee k's, drie l's, vier m's, zesentwintig n's, vier o's, vier p's, zestien r's, vierendertig s's, vierentwintig t's, twee u's, veertien v's, zeven w's, acht z's, zesentwintig komma's, drieŽntwintig apostrofs, een trema, negenenvijftig spaties en een punt.

Ik zwijg, op een hommage aan de uitvinder na:

Ook d'uitvinder van de zelfverwijzende zinnen, Lee Sallows, kan nagaan dat deze zin veertien a's, twee b's, vier c's, elf d's, drieŽnveertig e's, zes f's, acht g's, vier h's, drieŽntwintig i's, drie j's, drie k's, acht l's, vijfentwintig n's, vier o's, twaalf r's, zesentwintig s's, negentien t's, twee u's, elf v's, negen w's en acht z's bevat.


Startpagina

Opmerkingen?