Anagrammen

Hoe ziet het kabinet eruit?
De anagrammen van de namen van de leden van het kabinet Balkenende II kunnen soms verrassende effecten hebben. Wat te denken van bijvoorbeeld Jan Peter Balkenende: Een brandnetelkapje? Ook Balkenende IV is er gekomen. En wat te denken van het kabinet Rutte?
Anagrammen vanaf 13 letters
Dat achterbalkon een anagram is van aanrechtblok en dat een stoker in een orkest zit, en dat de beïnvloeding van de bovenleiding elke tram parten speelt is redelijk bekend. Ook dat ik ingeburgerd ben in Driebruggen. Een verzameling anagrammen vanaf 13 letters.
Anagrammen met letterruil
Een leuk verschijnsel zijn die anagrammen waarvan precies twee letters zijn verwisseld, zoals collage en collega. Per lettercombinatie is een stel gegeven.
Anagrammen van Nederlandse plaatsnamen
Gemeenten in Nederland hebben soms letterlijke broertjes.
Anagrammen van hetzelfde woord
Er zijn woorden waarvan meer dan een anagram kan worden gemaakt; daar schijnt zelfs een term voor te zijn: de anagrambreedte. Tien anagrammen hebben achtereenvolgens eerst, troep, koster en dreigen.
Zandloperij
Een anagram + 1 wordt gevormd door een woord van n letters dat dezelfde letters bevat als een woord van n + 1 letters. Kan daar een reeks van worden gemaakt, en zo ja, hoe lang?
Rasterwoorden
Er zijn woorden waarbij na verwisseling van de eerste en tweede helft, een ander correct woord ontstaat. Een aardig voorbeeld is raster. Als men ras en ter verwisselt ontstaat terras. In de Nederlandse taal zijn er meer dan 100 te vinden.
Leuterwoorden
Er zijn woorden waarbij na verwisseling van de eerste en laatste letter, een ander correct woord ontstaat. Een aardig voorbeeld is leuter. Als men l en r verwisselt ontstaat reutel. Een mooie lange combinatie is lijnkiezer en rijnkiezel.
(Mede)klinkerverwisseling
Er zijn woorden waarbij na verwisseling van klinkers en medeklinkers, een ander correct woord ontstaat. Bijvoorbeeld aker en rake.
Met woorden van tien letters voldoen geitenogen met ingegotene, evenals ineenslaan met linneaanse. Ook een twaalfletterige combinatie bestaat: academiseren met ceresamadine (de ceresamadine is een klein vogeltje uit de familie van de prachtvinken). Opmerkelijk hierbij is de opeenvolging van steeds één klinker en één medeklinker.
Tot slot
Krankzinnigenverpleegster = gezinsplanning + trekkerveer
Differentiaalvergelijking = tariefverlaging + kindjelief
Weldadigheidsvoorstelling = veiligheidsslot + woldragend
Waterzuiveringsinstallatie = lastenverzwaring + utilisatie
Vertegenwoordigingscontract = contactgestoorde + verwringing
Regeringsverantwoordelijkheid = geestverwarring + onordelijkheid
Opvoedingsondersteuningsprogramma = doordringingsvermogen + stompneusaap

Startpagina

Opmerkingen?