Polyamonds

Internationaal is de term voor aaneengesmede gelijkzijdige driehoekjes polyiamonds, maar zonder die 'i' klinkt het in het Nederlands toch wat gemakkelijker. Ik gebruik dus maar de term polyamonds. Er is één monamond, één diamond en één triamond. Verder drie tetramonds en vier pentamonds. Deze zijn alle in de volgende figuur weergegeven:

Polyamonds orde 1 t/m/ 5

Er zijn 12 hexamonds, die samen 12 x 6 = 72 driehoekjes vormen:

Hexamonds, eindeloos te herhalen... Hexamonds als zeshoek
Hexamonds als parallellogram Hexamonds als trapezium
Enige oplossing met hexagon niet aan de rand; er zijn drie symmetrieassen Twee halve oplossingen

Ook met de heptamonds, waarvan er 24 zijn met in totaal 24 x 7 = 168 eenheden, kan de bovenstaande figuur worden gemaakt. Het is in feite een regelmatige zeshoek waarbij op elke zijde een tab is aangebracht.

Heptamonds in een regelmatige zeshoek met 'tabjes' Heptamonds in een regelmatige zeshoek met 'tabjes'
Heptamonds in een figuur met twee symmetrieassen Heptamonds in een driehoek met een monamond in het zwaartepunt

Wie het programma wil hebben voor het vullen van willekeurige ruimtes met polyamonds kan dat laden op deze pagina.


Startpagina

Opmerkingen?